Članstvo u DVD

Ispis
Objavljeno Srijeda, 16 Studeni 2011 Napisao/la Nedeljko Lacković

 

Članstvo

 lanstvo

   Učlanjenje u Društvo je dobrovoljno.

Svaki  poslovno sposobni državljanin Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u republici Hrvatskoj može  pod jednakim uvjetima  utvrđenim ovim Statutom postati članom Društva.

             Osobe bez poslovne sposobnosti ili ograničenom poslovnom sposobnošću mobu biti članovi Društva bez prava sudjelovanja u radu tijela društva (nominalni članovi).

                Društvo je obavezno voditi evidenciju tj. popis članova.

Članovi Društva mogu biti:

državljani republike Hrvatske

pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

stranac i strana pravna osoba

Odluku o primanju u članstvo Društva donosi Upravni odbor na temelju pismenog zahtjeva potencijalnog člana.

                Na odluku Upravnog odbora nezadovoljna strana može izjaviti žalbu Skupštini  Društva.

Članovi Društva mogu se obavezati na plaćanje članarine i doprinosa o čemu kao i o visini iznosa donosi odluku Skupština Društva.

                Članovi  Društva ( fizičke i pravne osobe )  mogu djelovati kao

  • izvršujući  članovi
  • pričuvni članovi
  • pomažući  članovi
  • počasni članovi
  • članovi  utemeljitelji
  • članovi veterani

Izvršujuči  članovi su pripadnici vatrogasne postrojbe,te osobe koje u Društvu obavljaju organizacijske,stručno-tehničke, financijsko materijalne,administrativne i druge poslove .

Pričuvni članovi su fizičke osobe ,koje su ranije bili operativni članovi, ali zbog određenih razloga  ne mogu ili ne obavljaju obaveze izvršujučih članova.

Pomažući članovi su fizičke i pravne osobe koje financijskom i drugom potporom i aktivnostima sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva.

Počasni članovi su fizičke i pravne osobe koje su se posebno istakle u ostvarivanju

Ciljeva i zadataka Društva te unapređenja  vatrogastva u njegovoj cjelokupnosti.

Članovi utemeljitelji su fizičke osobe ,osnivači Društva.

Članovi  veterani su fizičke osobe s navršenih 50 godina vatrogasnog staža. Članovi vatrogasne mladeži su djeca od 6 do 12 godina starosti i mladi od 12 do 16 godina starosti,k koji u vatrogasnoj postrojbi mladeži ili na neki drugi način pridonose ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva.

                Svi članovi Društva imaju člansku iskaznicu, kojom dokazuju pripadnost Društvu, te pojedinoj kategoriji članstva u Društvu.

Izvršujući članovi uz člansku iskaznicu imaju i člansku knjižicu.

                Počasni  član je najviše javno priznanje za koje se dobiva diploma.

Članovi mladeži se u učlanjuju Društvo pristupnicom uz supotpis roditelja odnosno staratelja.

 Članovima Društva prestaje članstvo istupanjem,brisanjem ili isključenjem iz članstva.


            Društvo broji  58 aktivnih članova od toga 12 operativnih članova, 23 s ispitom vatrogasca, 8 člana s ispitom vatrogasca 1. klase, 9 članova s činom dočasnika, 8 članova dočasnika 1. Klase, 7 časnika, 2 časnika 1. klase, 2 viša počasna vatrogasna  časnika, 2 vatrogasna  suca te 325 pomažućih članova.

                               

Aktivni članovi

Rb. IME I PREZIME ČLAN OD      ČIN U VATROGASTVU
 1. Antun Kočćak 1958 I.V.
 2. Sjepan Tuk  1958  I.V.
 3. Fabijan Miklobušec 1967 V.Č. 
 4. Mato Lacković 1968 I.V. 
 5. Mato Košćak 1968  V.1.K. 
 6. Stjepan Vuradin 1968  P.V.V.Č.  

Copyright 2011 Članstvo. Sva prava pridržana DVD Remetinec
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free