?lanstvo u DVD

Ispis
Objavljeno Srijeda, 16 Studeni 2011 Napisao/la Nedeljko Lackovi?

 

?lanstvo

 lanstvo

   U?lanjenje u Drutvo je dobrovoljno.

Svaki  poslovno sposobni dravljanin Hrvatske i pravna osoba sa sjeditem u republici Hrvatskoj moe  pod jednakim uvjetima  utvr?enim ovim Statutom postati ?lanom Drutva.

             Osobe bez poslovne sposobnosti ili ograni?enom poslovnom sposobno?u mobu biti ?lanovi Drutva bez prava sudjelovanja u radu tijela drutva (nominalni ?lanovi).

                Drutvo je obavezno voditi evidenciju tj. popis ?lanova.

?lanovi Drutva mogu biti:

dravljani republike Hrvatske

pravne osobe sa sjeditem u Republici Hrvatskoj

stranac i strana pravna osoba

Odluku o primanju u ?lanstvo Drutva donosi Upravni odbor na temelju pismenog zahtjeva potencijalnog ?lana.

                Na odluku Upravnog odbora nezadovoljna strana moe izjaviti albu Skuptini  Drutva.

?lanovi Drutva mogu se obavezati na pla?anje ?lanarine i doprinosa o ?emu kao i o visini iznosa donosi odluku Skuptina Drutva.

                ?lanovi  Drutva ( fizi?ke i pravne osobe )  mogu djelovati kao

  • izvruju?i  ?lanovi
  • pri?uvni ?lanovi
  • pomau?i  ?lanovi
  • po?asni ?lanovi
  • ?lanovi  utemeljitelji
  • ?lanovi veterani

Izvruju?i  ?lanovi su pripadnici vatrogasne postrojbe,te osobe koje u Drutvu obavljaju organizacijske,stru?no-tehni?ke, financijsko materijalne,administrativne i druge poslove .

Pri?uvni ?lanovi su fizi?ke osobe ,koje su ranije bili operativni ?lanovi, ali zbog odre?enih razloga  ne mogu ili ne obavljaju obaveze izvruju?ih ?lanova.

Pomau?i ?lanovi su fizi?ke i pravne osobe koje financijskom i drugom potporom i aktivnostima sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i zadataka Drutva.

Po?asni ?lanovi su fizi?ke i pravne osobe koje su se posebno istakle u ostvarivanju

Ciljeva i zadataka Drutva te unapre?enja  vatrogastva u njegovoj cjelokupnosti.

?lanovi utemeljitelji su fizi?ke osobe ,osniva?i Drutva.

?lanovi  veterani su fizi?ke osobe s navrenih 50 godina vatrogasnog staa. ?lanovi vatrogasne mladei su djeca od 6 do 12 godina starosti i mladi od 12 do 16 godina starosti,k koji u vatrogasnoj postrojbi mladei ili na neki drugi na?in pridonose ostvarivanju ciljeva i zadataka Drutva.

                Svi ?lanovi Drutva imaju ?lansku iskaznicu, kojom dokazuju pripadnost Drutvu, te pojedinoj kategoriji ?lanstva u Drutvu.

Izvruju?i ?lanovi uz ?lansku iskaznicu imaju i ?lansku knjiicu.

                Po?asni  ?lan je najvie javno priznanje za koje se dobiva diploma.

?lanovi mladei se u u?lanjuju Drutvo pristupnicom uz supotpis roditelja odnosno staratelja.

 ?lanovima Drutva prestaje ?lanstvo istupanjem,brisanjem ili isklju?enjem iz ?lanstva.


            Drutvo broji  58 aktivnih ?lanova od toga 12 operativnih ?lanova, 23 s ispitom vatrogasca, 8 ?lana s ispitom vatrogasca 1. klase, 9 ?lanova s ?inom do?asnika, 8 ?lanova do?asnika 1. Klase, 7 ?asnika, 2 ?asnika 1. klase, 2 via po?asna vatrogasna  ?asnika, 2 vatrogasna  suca te 325 pomau?ih ?lanova.

                               

Aktivni ?lanovi

Rb. IME I PREZIME ?LAN OD      ?IN U VATROGASTVU
 1. Antun Ko??ak 1958 I.V.
 2. Sjepan Tuk  1958  I.V.
 3. Fabijan Miklobuec 1967 V.?. 
 4. Mato Lackovi? 1968 I.V. 
 5. Mato Ko?ak 1968  V.1.K. 
 6. Stjepan Vuradin 1968  P.V.V.?.  

Copyright 2011 ?lanstvo. Sva prava pridržana DVD Remetinec
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free