O nama

Ispis

crkva bdm_sv._krunice_u_remetincu-vece

         "Remetinec" je naselje u sastavu Grada Novog Marofa, [Varadinska upanija]. Prema popisu stanovnika iz 2001. godine naselje ima 1539 stanovnika. Naseljem dominira upna crkva Blaene Djevice Marije Kraljice Svete krunice,  gra?ena krajem 15. stolje?a i po?etkom  16. stolje?a u nekoliko kasnogoti?kih razdoblja, a dananji izgled plod je drugog kasnogoti?kog graditeljskog razdoblja. Crkva je u po?etku bila franjeva?ka samostanska, ali ukidanjem franjeva?kog reda, za reformi Josipa 1789. godine utemeljena je upa Remetinec.

       upa Remetinec obuhva?a podru?ja samoga mjesta Remetinec, zatim mjesta Strmca, Podev?eva  te dijela Novog Marofa. U naselju postoji tako?er i novosagra?eni Drutveni dom, u kojemu su smjeteni uredi udruga koji djeluju u mjestu kao i velika sala za razli?ite namjene.  Godine 2011 sagra?ena je i nova podru?na osnovna kola  koju poha?aju u?enici do osmih razreda iz Remetinca i okolnih mjesta. U Remetincu postoji i mogu?nost smjetaja oko dvadesetak osoba u pansionu.

         U mjestu djeluje nekoliko udruga od kojih je najstarije Dobrovoljno vatrogasno drutvo Remetinec koje je nedavno proslavilo 50-godinjicu djelovanja. Zatim tu je Kulturno umjetni?ko drutvo koje djeluje 10-tak godina i njeguje pjesme i plesove kao i  obi?aje ovoga kraja. Zatim tu je Udruga mladih te portsko drutvo.  Samo mjesto okruuju bregovi i breuljci koji su oboga?eni vinogradima i klijetima kao i svugdje u Zagorju.

 


 

logo-dvd-remetinec       Dobrovoljno vatrogasno drutvo mjesta Remetinec osnovano je 16. oujka 1958. godine . Osniva?ka sjednica bila je u staroj remetine?koj koli. Prvim predsjednikom izabran je Mato Kopjar, a za ?lanove predsjednitva izabrani su Mato Stipan i Valent estak. Tada je biran i Upravni odbor, za predsjednika je izabran Mato Kopjar, za komandira Antun Cindori, za zamjenika komandira Mijo Cvilko, za tajnika ?uro Vuger, zamjenika tajnika Ivan MIklobuec, za blagajnika Mijo Maltar, za spremitara Josip Maltar, te za refrenta prosvjete ?uro Maltar. Predsjednik Nadzornog odbora bio je ?uro tuljan, a ?lanovi Fabijan Hokman i Fabijan Pukadija.

Ve? se na prvom sastanku Vatrogasnoga drutva postavilo se pitanje gradnje vatrogasnoga doma. Dananja kolska zgrada u prvotnoj je zamisli trebala biti Vatrogasni dom. Me?utim bilo je odlu?eno da se u te novoizgra?ene prostore useli kola. to je bilo jesen 1961. godine.

        U kolskoj godini 1967./68. Op?inska skuptina Novi Marof dodijelila je Dobrovoljnom vatrogasnom drutvu stare stanove u?itelja i njihovo zemljite. Tada se pristupilo preure?enju tih prostorija i prilagodilo novoj namjeni. Tijekom 1962. Godine bio je nabavljen neophodno potreban agregat te se tada moglo po?eti s vatrogasnim vjebama. Danas je to dobro opremljeno drutvo, s lijepim brojem aktivnih ?lanova, kako starijih tako mla?ih. U svim konkurencijama postigli su zna?ajne uspjehe.

Godine 2008, drutvo je sve?ano proslavilo 50-godinjicu osnutka  drutva. 

Tako?er te se godine drutvo preselilo u nove prostorije u sklopu Drutvenog doma, te  je dobilo na koritenje  i ured.

Copyright 2011 O nama. Sva prava pridržana DVD Remetinec
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free