Ustroj

Ispis
Napisao/la Lackovi? Nedjeljko

 

USTROJ

DOBOROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA

REMETINEC

 

IMG 8821Dobrovoljno vatrogasno drutvo Remetinec ustrojeno je sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o udrugama, Statutu Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Remetinec, te ostalim zakonskim i podzakoskim aktima. Temeljem tih propisa i smjernica DVD Remetinec djeluje kao dobrovoljna, stru?na, humanitarna i nestrana?ka organizacija od ireg drutvenog zna?aja u podru?ju zatite od poara, spaavanja ljudi i imovine i drugih aktivnosti.
Podru?je djelovanja Drutva je teritorijalno podru?je Grada Novog Marofa, ali i cijele Varadinske upanije. 

Sjedite Drutva je u Remetincu ?lanstvo u Drutvu je dobrovoljno, uz uvjet da svaki ?lan koji pristupi DVD-u Remetinec , prihva?a uvjete i odredbe Statuta Drutva, vezano uz ?lanstvo i obveze koje iz istog proizlaze.

?lanovi Drutva mogu djelovati kao; operativni, izvruju?i ?lanovi, pri?uvni ?lanovi, pomau?i ?lanovi, po?asni ?lanovi, ?lanovi utemeljitelji i ?lanovi veterani. Isto tako ukoliko su pristupnici u trenutku pristupanja Drutvu mla?i od 18 godina, isti mogu biti ?lanovi odjeljenja djece (od 6 do 11 godina), ?lanovi odjeljenja vatrogasne mladei (od 12 do 16 godina), ili mogu biti pripravnici (od 16 do 18 godina).

Copyright 2011 ustroj. Sva prava pridržana DVD Remetinec
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free