Ustroj

Ispis
Napisao/la Lacković Nedjeljko

 

USTROJ

DOBOROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

REMETINEC

 

IMG 8821Dobrovoljno vatrogasno društvo Remetinec ustrojeno je sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o udrugama, Statutu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Remetinec, te ostalim zakonskim i podzakoskim aktima. Temeljem tih propisa i smjernica DVD Remetinec djeluje kao dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka organizacija od šireg društvenog značaja u području zaštite od požara, spašavanja ljudi i imovine i drugih aktivnosti.
Područje djelovanja Društva je teritorijalno područje Grada Novog Marofa, ali i cijele Varaždinske županije. 

Sjedište Društva je u Remetincu Članstvo u Društvu je dobrovoljno, uz uvjet da svaki član koji pristupi DVD-u Remetinec , prihvaća uvjete i odredbe Statuta Društva, vezano uz članstvo i obveze koje iz istog proizlaze.

Članovi Društva mogu djelovati kao; operativni, izvršujući članovi, pričuvni članovi, pomažući članovi, počasni članovi, članovi utemeljitelji i članovi veterani. Isto tako ukoliko su pristupnici u trenutku pristupanja Društvu mlađi od 18 godina, isti mogu biti članovi odjeljenja djece (od 6 do 11 godina), članovi odjeljenja vatrogasne mladeži (od 12 do 16 godina), ili mogu biti pripravnici (od 16 do 18 godina).