Vatrogasna oprema

Ispis

Lista opreme u vatrogasnom domu/spremitu

Red  br.

Naziv opreme

Koli?ina

1.

Kombi vatrogasno vozilo

1

2.

Motorna pumpa Savica(neispravna)

1

3.

Motorna pumpa Rosenbauer

1

4.

Usisna cijev 75

4

5.

Usisna cijev 110

4

6.

Tla?na cijev 52

17

7.

Tla?na cijev 75

5

8.

Razdjelnica dvodjelna

1

9.

Razdjelnica trodjelna

2

10.

Mlaznica obi?na

4

11.

Mlaznica univerzalna

3

12.

Cijevni nosa?

10

13.

Cijevni dra?

2

14.

Klju?evi za cijevi

10

15.

Usisna sitka 75

1

16.

Usisna sitka 110

2

17.

Hidrantski nastavak 52 (jednodjelni)

1

18.

Hidrantski nastavak 52 (dvodjelni)

1

19.

Hidrantski nastavak 75 (jednodjelni)

1

20.

Hidrantski nastavak 75 (dvodjelni)

5

21.

Klju? za podzemni hidrant

4

22.

Ljestve trodjelne razrega?e

1

23.

Metlenice

7

24.

?uklije

1

25.

Brenta?e

4

26.

Ru?na sirena(neispravna)

1

27.

Ru?na akumulatorska svjetiljka

1

28.

Kacige

1+12

29.

Opasa?

10

30.

Gumene ?izme

11

31.

Zimska jakna

5

32.

Ormar

2

33.

Zastava drutvena

2

34.

Crna zastava

1

35.

Elektri?na grijalica

1

36.

Kotao 80 L

1

37.

Plamenik

1

38.

Kante Plasti?ne

7

39.

toperica

1

40.

Oznake za takmi?are (muki i djeca)

2

41.

Naprtnja?e

2

42.

Maketa agregata

1

43.

Svijetle?i prsluk

2

44.

Stalak za mete

3

45.

Pano za slike

1

46.

Nove cijevi bez spojnica 52

6

47.

Nove cijevi bez spojnica 75

2

48.

Hrvatski grb

1

49.

Vatrogasni grb

1

50.

Ue za usisni vod

5

51.

Vatrogasni aparati

52.

S 6 ABC

5

53.

S 3 ABC

1

54.

S 9 ABC

1

55.

Radne uniforme komplet

9

56.

Rukavice

9

57.

Vatrogasne ?izme

9

58.

Ne vezane cijevi B

3

59.

Ne vezane cijevi C

3

                                                                                                         

 SPREMITAR:

                                                                                                         Miroslav Ko?ak

Copyright 2011 Oprema. Sva prava pridržana DVD Remetinec
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free